LUMAC

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

LUMAC Sp. z o.o

Polskie szyby zespolone

Zapytaj o nasze produkty

polityka prywatności i dane osobowe

Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej i dostępnych na niej serwisów, usług i funkcjonalności, powierzasz nam swoje informacje oraz dane pozwalające na ustalenie danych osobowych. W ramach poszczególnych usług lub funkcjonalności może się zdarzyć, że powierzysz je podmiotom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, ale również w ramach działań marketingowych. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Ciebie jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Twoich praw i wolności, dlatego prosimy abyś zapoznał się z treścią tego dokumentu.

Przetwarzając Twoje dane opieramy się o przepisy prawa, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisy prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Dane przetwarzane

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z naszej strony. Będą to najczęściej dane niezbędne do kontaktu z nami lub utworzenia konta w ramach korzystania z usług lub funkcjonalności, np. Twoje imię i nazwisko i adres e-mail, przekazane w ramach formularzy lub okien dostępnych na naszej stronie. Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie, m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również inne dane, które sam dobrowolnie zamieszczasz w niektórych udostępnianych Tobie przez nas funkcjonalności, np. dane dot. upodobań, hobby, preferencji, zwyczajów, dane adresowe, szczegółowe dane kontaktowe. W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych, zapoznaj się z informacjami umieszczanymi na każdej podstronie, jak również możesz w każdym czasie zwrócić się do nas z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Lumac" Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalu, ul.Dobiegniewska 6, 87-820 Kowal, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS: 0000201401, NIP: 8882636602., adres e-mail: biuro@lumac.pl  , tel. 054 284 16 54

 

Inspektor Ochrony Danych

Z uwagi na wdrożone środki techniczne i organizacyjne nie zdecydowaliśmy się na powołanie inspektora danych osobowych w naszej firmie. Jednakże w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt:

Adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘’LUMAC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dobiegniewska 6, 87-820 Kowal

E-mail:  biuro@lumac.pl

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

1. w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich lub w celach statystycznych

2. w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

3. jeżeli wyrazisz na to dodatkową zgodę – również w celu marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami) – dobrowolna zgoda użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora wyłącznie w zakresie przechowywania danych.

4. w celu pomiarów statystycznych związanych z marketingiem, w tym poprzez analizę i profilowanie danych w celach marketingowych naszych produktów i usług bądź dopasowanie treści do Twoich preferencji poprzez sugestię produktów lub usług, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, pamiętaj jednak, iż w przypadku chęci kontaktu z nami – niepodanie danych wymaganych w formularzu oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi odpowiedź na Twoje zapytanie i sprawi, że dalsza komunikacja będzie niemożliwa.

 

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, zgodnie z powyższą listą – ważne jest, że te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Ponadto Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego).

Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska + Islandia, Liechtenstein i Norwegia), w szczególności jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to wynikało z innej podstawy prawnej. Każdorazowo informacje o takiej konieczności znajdziesz przed złożeniem zamówienia, rozpoczęciem świadczenia usług lub wypełnieniem formularza kontaktowego.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do:

- dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,

- żądania usunięcia Twoich danych osobowych w każdym czasie,

- żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

- przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym na odczyt maszynowy np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo.

 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach realizacji zamówienia lub świadczonej usługi, możesz dodatkowo skorzystać z prawa przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Pamiętaj, że udzieloną zgodę na przetwarzanie masz prawo cofnąć w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Każde z uprawnieniach wymienionych powyżej możesz zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na nasz adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘’LUMAC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalu, ul. Dobiegniewska 6, 87-820 Kowal, z dopiskiem "dane osobowe" lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@lumac.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt, jak również poprzez skierowanie żądania do Inspektora Ochrony Danych.

 

Informacja o plikach „cookies” i podobnych technologiach

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, telewizorze z technologią smart) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator, a czasami podmioty przetwarzające świadczące usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji lub agencje reklamowe. O zmianach co do liczby i oznaczenia podmiotów mających dostęp do Twoim danych będziesz informowany poprzez zmiany w Polityce prywatności.

Gwoli wyjaśnienia należy wskazać, że pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, jednakże na ich podstawie można ustalić zwyczaje lub preferencje danej osoby.

Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Chcemy poinformować Ciebie, że korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 1. wykonania zamówień i świadczenia usług;

 2. dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Twoich indywidualnych ustawień lub potrzeb;

 3. tworzenia statystyk korzystania z funkcjonalności na naszej stronie, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies z uwagi na czas przechowywania:

 1. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 2. stałe - przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Natomiast biorąc pod uwagę cel, któremu służą pliki cookies, stosujemy następujące rodzaje plików:

 1. niezbędne do działania usługi i funkcjonalności strony - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

 2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

 3. pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i funkcjonalności;

 4. pliki umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 5. pliki reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań;

 6. pliki statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i funkcjonalności.

Ewentualnie opis innych technologii (np. Local Storage, Pixel itp.)

Czas przechowywania danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy lub świadczenia usług, przechowujemy je do czasu zakończenia umowy i przez okres kolejnych 10 lat.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, to przechowujemy je nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników danych.

Natomiast dane w celach statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację, przechowujemy przez okres 1 roku.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

- zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala każdemu użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

- zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;

- określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

- blokowania lub usuwania cookies.

 

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Chrome

Opera

Safari

Edge

Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie i mogą ograniczyć lub wyłączyć możliwość dopasowania strony do Twoich potrzeb lub preferencji.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej, jak również w wielu popularnych serwisach dotyczących bezpieczeństwa internetowego, które odnajdziesz z poziomu wyszukiwarki internetowej wpisując frazę „pliki cookies”.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez przepisy prawa i standardy techniczne, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Drogi Gościu!

Aby móc dopasować sposób korzystania ze strony oraz aby móc ulepszać funkcjonalność naszej strony i dostarczać Tobie coraz lepsze usługi, informujemy Cię o przetwarzaniu danych zbieranych w plikach cookies, a jeżeli wyrazisz na to zgodę – dostosować treść reklam na naszej stronie do Twojej aktywności sieciowej. Nie da się uniknąć ich prezentacji, ale możesz – dzięki wyrażeniu zgody – mieć wpływ na treść reklam.
Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność i bez Twojej zgody nie zwiększymy zakresu naszych uprawnień. Zgodę na ich przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili klikając odpowiednie okno na podstronie Polityki Prywatności.

Zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach przetwarzania.
Po wyrażeniu przez Ciebie zgody i kliknięciu w pole Zgadzam się będziemy zbierać dane osobowe, w ramach korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności portalu/strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘’LUMAC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalu, ul. Dobiegniewska 6, 87-820 Kowal, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS: 0000201401, NIP: 8882636602, adres e-mail: biuro@lumac.pl. , tel: 54 284 16 54

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w szczególności abyśmy mogli:

Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, naszych podwykonawców oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądów lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania oraz skorzystać z innych praw wymienionych 

szczegółowo w Polityce Prywatności, która opisuje również w jaki sposób możesz poinformować Nas o swoim żądaniu. 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Z kolei taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i naszego marketingu własnego jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych naszej firmy, jak również podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce Prywatności. 

Dlatego też proszę kliknij przycisk „Zgadzam się” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych) przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘’LUMAC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kowalu, ul. Dobiegniewska 6, 87-820 Kowal, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS: 0000201401, NIP: 8882636602.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@lumac.pl